Piet Bracke

Piet Bracke

Piet Bracke (UGent) verricht onderzoek naar onderwerpen uit de gezins- en gezondheidssociologie, meer bepaald mentale gezondheid, gender en nieuwe leefvormen en internationaal vergelijkend onderzoek in de sociale epidemiologie.