Bernard Spitz

Bernard Spitz

Prof. dr. Bernard Spitz is expert gynaecologie en was bijna 40 jaar werkzaam aan de Katholieke Universiteit van Leuven, waar hij de verloskunde en de medische plichtenleer doceerde. In zijn klinische praktijk hield hij zich in het bijzonder bezig met hoogrisicozwangerschappen.