Alain Van Hiel

Alain Van Hiel

Alain Van Hiel is als hoogleraar verbonden aan de vakgroep Ontwikkelings-, Perso onlijkheids- en Sociale Psychologie van de Universiteit Gent.

Boeken van deze auteur